WieściŻywienie

Uroczo okrągły czy poważnie chory?

Jak działać skutecznie przy nadwadze i otyłości?

Fot. Dominik QN

Dla psa czynnikiem środowiskowym o najsilniejszym wpływie jest opiekun, który jest odpowiedzialny za zapewnienie mu wszystkiego, co jest niezbędne dla utrzymania zdrowia i dobrostanu. Codzienna egzystencja większości psów prawie całkowicie zależy od zapewnienia i wykorzystania zasobów ludzkich. Mimo że około 80% światowej populacji psów należy do kategorii „bez opiekuna”, nadal setki milionów psów jest utrzymana przez możliwych do zidentyfikowania opiekunów, spełniając funkcję towarzyszącą. Należy jednoznacznie wskazać, że to właśnie opiekun stanowi bezpośrednią przyczynę generowania nadwagi i otyłości u psa. O ile w przypadku człowieka można doszukiwać się silnego wpływu czynników środowiskowych, kulturowych i tych związanych z szeroko rozumianymi czynnikami wpływającymi na zmiany postrzegania pobierania pokarmu (bulimia, anoreksja, ortoreksja), to w przypadku psów otyłość jest konsekwencją nadmiernej podaży składników energetycznych w stosunku do zmniejszonego ich efektywnego utleniania oraz w przypadku niektórych ras psów – predyspozycją do powstawania tkanki tłuszczowej szybciej niż u innych przedstawicieli innych ras.

Kilka badań wykazało, że zarówno masa ciała, jak i zdrowie opiekunów wpływają na nawyki żywieniowe i aktywność fizyczną ich psów, a przez to na częstość występowania otyłości i powiązanych z nią chorób.

Dr inż. Jacek Wilczak, Fragment książki „O żywieniu Twojego psa praktycznie”


ReklamaPodobne artykuły