Wieści

Czy psy rozumieją nasze emocje?

Okazuje się, że psy odczytują z twarzy – bądź pysków – ważne pod względem społecznym informacje w podobny sposób jak ludzie, koncentrując się przede wszystkim na oczach.

Fot. Tamas Pap
Fot. Tamas Pap

Naukowcy z Uniwersytetu Helsińskiego wykorzystali w swoich badaniach technologię śledzenia wzroku, używaną także do badań percepcji u ludzi, np. tego, na których elementach obrazu koncentrują się odbiorcy reklam. W badaniu wzięło udział 31 psów należących do 13 ras.

Niektóre z wizerunków twarzy i pysków pokazywanych psom, obszary zainteresowania oraz schematy lustracji obrazków.

Przed rozpoczęciem eksperymentu nauczono je przy pomocy klikera siedzenia przed monitorem bez komendy, były więc silnie zmotywowane do tego zadania.

Na monitorze wyświetlano im ludzkie twarze i psie pyski, pokazujące 3 podstawowe miny: neutralną, przyjazną i grożącą. Okazało się, że psy najpierw patrzyły na okolice oczu i ogólnie dłużej przyglądały się oczom niż nosowi czy ustom. Jednak w przypadku psich pysków, ich uwagę silnie przyciągał także rozwarty grożąco pysk z widocznymi zębami.

Generalnie jednak odbiór niewerbalnego komunikatu bazował na wyrazie całej twarzy lub pyska. Co więcej, psy w pewien sposób reagowały na grożące twarze/pyski, co jest ewolucyjnym mechanizmem adaptacyjnym – zagrożenie należy zidentyfikować i go unikać. Co ciekawe, zachowanie psów zależało od tego, czy patrzyły na wizerunek psa, czy człowieka. Grożące psie pyski powodowały dłuższe wpatrywanie się, natomiast grożące ludzkie twarze – zachowanie unikające.

– Częściowo można to wyjaśnić tym, że psy w toku udomowienia stały się bardziej tolerancyjne wobec ludzi. Odczytując sygnały zagrożenia ze strony człowieka, reagują na nie wyraźnymi sygnałami uspokajającymi.

Wyniki potwierdzają poglądy Darwina na ewolucję. Charles Darwin już 150 lat temu zauważył analogie pomiędzy wyrazem emocji u ludzi i zwierząt i zasugerował, że świadczy to o wspólnych ewolucyjnych korzeniach. Opisane badanie jest pierwszym tego typu (dotyczącym schematów lustracji obrazów związanych z emocjami) u zwierząt innych niż naczelne. Wcześniej grupa badaczy pod kierownictwem prof. Outi Vainio z Uniwersytetu Helsińskiego odkryła, że uwagę psów przyciągają obiekty o znaczeniu społecznym, takie jak przedstawione na obrazkach znajome twarze i interakcje socjalne.

Sanni Somppi, Heini Törnqvist, Miiamaaria V. Kujala, Laura Hänninen, Christina M. Krause, Outi Vainio. Dogs Evaluate Threatening Facial Expressions by Their Biological Validity – Evidence from Gazing Patterns. PLOS ONE, 2016.
Źwrwódwło.s: ciencedaily.com

Reklama
Podobne artykuły