Wieści

Naukowcy potwierdzili: jaki pan, taki pies

Na poziom stresu u psa silniej wpływa osobowość jego właściciela niż jego własna.

Mówi się, że psy i ich właściciele upodabniają się do siebie. Austriaccy naukowcy wykazali, że stwierdzenie to nie jest bezpodstawne. Niepokój właściciela wpływa na psa. Z drugiej strony pogodny i pewny siebie zwierzak może sprawić, że jego pan czy pani także będzie bardziej wyluzowany. W badaniu wzięło udział ponad 130 par złożonych z psów i ich właścicieli. Musieli oni zmierzyć się z różnego typu wyzwaniami (m.in. obce miejsce, izolacja od siebie, ruchoma powierzchnia oraz spotkanie zagrażająco zachowującej się osoby).

U psów i ludzi w różnych momentach (stresujących i spokojnych) mierzono parametry fizjologiczne związane ze stresem: tętno i poziom hormonu stresu – kortyzolu w próbkach śliny oraz ich wahania. Szeroki zakres wahań tych parametrów świadczy o skutecznym dostosowywaniu się do wyzwań i powrocie do równowagi po stresującej sytuacji. Osobowość ludzi oceniano na podstawie ankiet. Oceniane było pięć cech osobowości (tzw. Wielka Piątka): neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenie, ugodowość i sumienność. Również osobowość psów oceniano na podstawie ankiet wypełnianych przez właścicieli.

Okazało się, że psy i ich właściciele wzajemnie wpływają na swoją tolerancję na stres. Jednak to człowiek jest w parze tą stroną, której wpływ jest silniejszy. Osobowość danego psa, przynajmniej taka, jaka wyłaniała się z ankiety wypełnionej przez jego właściciela, nie wydawała się rzutować bezpośrednio na reakcję zwierzęcia na stres. Natomiast osobowość właściciela miała wpływ zarówno na zakres wahań hormonu stresu u człowieka, jak i jego psa. Ugodowy typ osobowości właściciela dobrze wróży zarówno człowiekowi, jak i jego psu. Psy właścicieli neurotycznych i mających tendencje do zamartwiania się radziły sobie w stresujących sytuacjach gorzej niż psy pozostałych właścicieli.

„Nasze wyniki pokrywają się z obserwacjami z życia codziennego. Człowiek i jego pies stanowią swego rodzaju jedność i wzajemnie wpływają na to, w jaki sposób radzą sobie ze stresem”, powiedziała Iris Schoberl z Uniwersytetu Wiedeńskiego w wywiadzie dla BBC News. „Psy są wrażliwe na stany emocjonalne właścicieli i mogą je odzwierciedlać w swoim zachowaniu”.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie naukowym PLOS ONE 8 lutego br. Iris Schöberl i in., Psychobiological Factors Affecting Cortisol Variability in Human-Dog Dyads, 2017, http://journals.
Źródło BBC NEWS

ReklamaPodobne artykuły