Wieści

Purina ogłasza zobowiązania na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości

Nestlé Purina, wiodąca europejska firma zajmująca się opieką nad zwierzętami domowymi, przedstawiła sześć nowych zobowiązań, które mają na celu poprawę jakości życia i dobrostanu zwierząt domowych, ludzi oraz kondycji naszej planety. Purina zdaje sobie sprawę z tego, że aby odpowiedzieć na dzisiejsze wyzwania społeczne i środowiskowe, konieczne są bardziej skuteczne i ambitne działania. 

6 nowych zobowiązań zostało opracowanych na podstawie formalnej oceny istotności. Zostały one także zweryfikowane, aby zapewnić, że Purina działa w obrębie granic planety, w ramach których ludzkość może rozwijać się przez kolejne pokolenia. Zobowiązania zostały również stworzone z myślą o kluczowych obszarach oddziaływania społecznego określonych w Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ na rok 2030 (Sustainable Development Goals – SDGs). Proces ten umożliwił Purina zdefiniowanie zobowiązań i wyznaczenie kluczowych celów. 

Nowe zobowiązania są oparte na fundamentach Purina, do których należy dostarczanie wysokiej jakości żywienia dla zwierząt domowych, przy jednoczesnym odpowiadaniu na szersze problemy społeczne i środowiskowe. Należą do nich: poprawa stanu zdrowia osób znajdujących się w trudnej sytuacji poprzez siłę płynącą z więzi między zwierzęciem a człowiekiem oraz przyspieszenie drogi do zerowej emisji netto i przejścia na regeneracyjne systemy żywnościowe. 

Purina będzie również działać na rzecz regeneracji ekosystemów glebowych i oceanicznych poprzez przejście na regeneracyjne, cyrkulacyjne systemy wspierania odbudowy zarówno oceanów, jak i lądu. Działania te obejmą zmniejszenie nadmiaru azotu i fosforu pochodzących ze stosowania nawozów syntetycznych oraz wspieranie projektów rekultywacji trawy morskiej i wodorostów w celu pochłaniania emisji dwutlenku węgla i wycieków chemicznych, a także promowanie większej bioróżnorodności i odkwaszania oceanów. 

Zobowiązania zostały ogłoszone podczas dzisiejszego wirtualnego wydarzenia – The BetterWithPets Forum 2022 (BWP Forum) – transmitowanego na żywo ze studia Puriny w Barcelonie. Uczestniczyło w nim ponad 330 interesariuszy firmy z 20 krajów.  

Nagroda BetterWithPets 2022

Wzajemne korzyści wynikające z więzi między zwierzęciem a człowiekiem są udokumentowane. Obejmują one umiejętność potęgowania szczęścia, wspierania dobrego samopoczucia oraz wzmacniania poczucia bezpieczeństwa i integracji społecznej.  

Z uwagi na fakt, iż zdrowie psychiczne i fizyczne to kluczowe priorytety Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, Purina zbadała swoją zdolność do pozytywnego wpływania na ten obszar poprzez siłę więzi między zwierzęciem a człowiekiem. W rezultacie Purina po raz pierwszy włączyła do swych zobowiązań również ten aspekt, koncentrując się na ludziach. Opiera się on na przekonaniu firmy, że dzięki więzi ludzi ze zwierzętami życie staje się bogatsze, zwłaszcza dla najbardziej wrażliwych członków społeczeństwa. W związku z tym Purina zamierza wesprzeć milion osób znajdujących się w trudnej sytuacji, poprawiając ich stan zdrowia i samopoczucie dzięki sile więzi między człowiekiem a zwierzęciem.

Aby zwiększyć skuteczność tego zobowiązania, Purina ogłosiła wczoraj uruchomienie i rozwój BetterWithPets Prize 2022 – nagrody dla organizacji, które wykorzystują siłę więzi między człowiekiem a zwierzęciem dla poprawy życia osób będących w trudnej sytuacji. Nabór zgłoszeń rozpocznie się w styczniu 2023 roku. 

Jeff Hamilton, CEO, Nestlé Purina PetCare Europe komentuje: 

„Każdego dnia pracujemy, aby wzbogacać życie zwierząt i ludzi, którzy je kochają. Żywienie zawsze było istotą tego, co robimy, ale chcemy iść dalej i robić więcej dla zwierząt, ludzi i planety, którą współdzielimy. Znajdujemy się w decydującym momencie, a to wymaga od nas podjęcia działań na rzecz przywrócenia zdrowej planety, wsparcia bardziej sprawiedliwego społeczeństwa i poprawy życia naszych zwierząt domowych. Dlatego właśnie w Purina Europe podjęliśmy te odważne i ambitne zobowiązania.

Aby osiągnąć zerową emisję netto i wesprzeć zatrzymanie utraty bioróżnorodności, musimy przyspieszyć naszą podróż w kierunku regeneracji w zakresie karmy dla zwierząt domowych i wprowadzić  pozytywną zmianę poprzez współpracę z tymi, którzy działają w ramach naszego łańcucha dostaw.

Sam, będąc opiekunem zwierzęcia, wiem, jak ważna może być więź między zwierzęciem a człowiekiem i jestem dumny, że dzięki niej możemy wspierać ludzi będących w trudnej sytuacji”.

Prezentacja nowych zobowiązań Purina 

Zobowiązania Purina są stworzone tak, by zapewnić, że firma nadal będzie dostarczać wysokiej jakości żywienie i opiekę zwierzętom domowym z ambicją prowadzenia działalności, w sposób, który respektuje granice planetarne i uwzględnia kluczowe obszary wpływu społecznego. 

Poniżej przedstawiamy poszczególne zobowiązania i sposób, w jaki Purina postanowiła je wypełnić:

 1. Wprowadzanie innowacji w żywieniu zwierząt domowych i pozyskiwanie surowców pochodzących z rolnictwa regeneracyjnego
 • Do 2024 roku Purina wprowadzi na rynek 20 nowych produktów, mających na celu poprawę zdrowia i dobrostanu zwierząt domowych.
 • Do 2025 roku 20% zbóż i białka roślinnego będzie pozyskiwanych będzie metodami rolnictwa regeneracyjnego, a do roku 2050 – 50%.
 • Do 2030 roku w naszych recepturach będziemy wykorzystywać wyłącznie ryby (dziko odławiane i pochodzące z akwakultury) pozyskiwane z zastosowaniem odpowiedzialnych praktyk.  
 1. Promowanie adopcji zwierząt domowych poprzez współpracę z partnerami

Purina współpracuje z 28 różnymi partnerami w 15 krajach Europy w celu promowania adopcji zwierząt i przeciwdziałaniu wzrostowi ich porzucania. Będziemy kontynuować współpracę z tymi partnerami i dzielić się najlepszymi rozwiązaniami oraz pomagać podnieść wskaźnik adopcji do 2025 roku.

 • Aby pomóc w zwiększeniu skali adopcji zwierząt, Purina Europe będzie współpracować z Dogs Trust Worldwide (DTWW), by zapewnić organizacjom charytatywnym działającym na rzecz zwierząt w całym regionie narzędzia i środki finansowe pozwalające na poprawę opieki nad zwierzętami i skuteczniejsze znajdowanie nowych domów. Współpraca ta obejmuje program szkoleniowy dla organizacji pozarządowych, dostarczający wiedzy i najlepszych rozwiązań w zakresie opieki nad zwierzętami i znajdowania im nowego domu, a także możliwość ubiegania się o dotację dla organizacji pozarządowych w zakresie opieki nad zwierzętami, na rzecz ich obiektów lub budowania umiejętności praktycznych.
 1. Promowanie postawy odpowiedzialnego opiekuna
  • Do 2030 roku 3 000 000 osób weźmie udział w naszych programach. 
  • Purina będzie współpracować z partnerami-ekspertami w dziedzinie edukacji w 13 krajach, aby realizować programy pomagające dzieciom lepiej zrozumieć zachowanie zwierząt domowych  i opiekę nad nimi.
  • Purina będzie również finansować inicjatywy wspierające opiekunów zwierząt, takie jak aplikacja Zigzag Puppy Coach, która wzmacnia kluczowe kompetencje opiekunów szczeniąt, zapewniając spersonalizowany plan szkolenia oparty na rasie i wieku.
  • Purina opracowała również specjalne internetowe narzędzie, które będzie aktualizowane o nowe i bardziej szczegółowe informacje odnośnie konkretnych ras psów i kotów tak, aby dopasować zwierzęta do stylu życia i warunków potencjalnych opiekunów.  
 1. Wspieranie ludzkiego zdrowia dzięki sile więzi zwierzęcia z człowiekiem
  • Do 2030 roku chcemy pomóc milionowi osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w poprawie ich zdrowia i samopoczucia dzięki sile więzi zwierzęcia z człowiekiem.
 1. Praca w kierunku przyszłości bez odpadów
  • Naszą ambicją jest, by do 2025 roku 100% opakowań Purina nadawało się do ponownego wykorzystania lub recyklingu, a naszym celem jest zmniejszenie w tym samym czasie zużycia pierwotnych tworzyw sztucznych o jedną trzecią. 
  • Do 2030 roku w naszym portfolio produktów pojawią się nowe rozwiązania dotyczące składników pozyskiwanych z gospodarki o obiegu zamkniętym (cyrkularnej).  
 1. Pomoc w regeneracji ekosystemów glebowych i oceanicznych

Nasze zobowiązanie obejmuje poniższe cele do 2030 roku: 

 • Dążymy do zmniejszenia emisji CO2 o 50% na naszej drodze do zerowej emisji netto.
 • Dążymy do zmniejszenia ilości azotu i fosforu w nawozach w naszym łańcuchu dostaw rolnych.
 • Dążymy do ograniczenia użytkowania gruntów, jak również poprawy ich jakości poprzez wspieranie praktyk rolnictwa regeneracyjnego. 
 • Poprzez nasze działania chcemy przyczyniać się do powstrzymania degradacji środowiska i rozpoczęcia odwracania tego trendu do 2030 roku.
 • Razem z naszymi globalnymi partnerami, w tym Sustainable Fisheries Partnership (SFP), będziemy zajmować się kwestią przyłowu. Będziemy współpracować i wspierać projekty poprawy jakości rybołówstwa (FIPs) w zakresie gatunków ryb wykorzystywanych w naszych produktach.
 • Będziemy działać na rzecz projektów regeneracji wodorostów i trawy morskiej, aby pomóc wychwytywać większe ilości dwutlenku węgla i promować bioróżnorodność. 

Reklama
Podobne artykuły