ZdrowieŻywienie

OLEJEK CBD Panaceum czy placebo?

W medycynie weterynaryjnej zastosowanie CBD jest przedmiotem badań naukowych i mimo prowadzenia szeregu badań klinicznych, i przyznania wielu patentów opisujących wykorzystanie CBD w leczeniu psów i kotów, jak dotychczas nie zarejestrowano produktu leczniczego weterynaryjnego wykorzystującego tę substancję. Nie zmienia to faktu, że CBD jest wykorzystywane jako substancja wspomagająca w leczeniu kilku jednostek chorobowych.

Rosnące od kilku lat w Polsce zainteresowanie wykorzystaniem w medycynie weterynaryjnej produktów i substancji czynnych pochodzących z konopi jest bez wątpienia spowodowane uchwaleniem ustawy regulującej zastosowanie medycznych konopi w medycynie człowieka. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dopuszcza stosowanie marihuany w celach medycznych i daje lekarzom medycyny oraz stomatologom prawo wypisywania recept na tzw. marihuanę medyczną, która jest klasyfikowana jako surowiec farmaceutyczny. Niestety, prawa takiego nie posiadają lekarze weterynarii, stąd pomimo ogromnego zainteresowania stosowanie w weterynarii produktów pochodnych konopi do celów medycznych nie jest formalnie uregulowane. Co ciekawe, także w Kanadzie, mimo legalności stosowania marihuany do celów medycznych oraz na tzw. własny użytek lekarze weterynarii także nie mogą legalnie stosować ani marihuany leczniczej, ani pochodnych konopi u psów. Innymi słowy, wykorzystanie w medycynie weterynaryjnej kannabinoidów jako substancji czynnych znajdujących się w konopiach z formalnego punktu widzenia nie powinno mieć miejsca.

Prof. dr hab. Michał Jank, Fragment książki „O żywieniu Twojego psa praktycznie”


Reklama
Podobne artykuły